ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޒިއްމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. އަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ

Read more
Page 29 of 36« First...1020...2728293031...Last »