ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ކޮނޑޭގައި ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތް ތައްޔާރު ކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް އިބްރާހީމް އަސްވަދު އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ސެޕްޓެންބަރު 

Read more

މަސްޖިދުއް ނަޖާޙް މަރާމަތު ކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ކޮނޑޭ ހުކުރު މިސްކިތް، މަސްޖިދުއްނަޖާހް މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަރާމާތުތަކާއި މުޅިން އާ  ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރިއެއް އެޅުމަށް 12 ސެޕްޓެންބަރު

Read more
Page 1 of 4212345...102030...Last »