ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ވާޖިބުތަކާއި ހުކުމް ތަކަށް ލޯބި އިތުރުކުރުމަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

Read more

ކޮނޑޭގެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކުރި ޤުރްއާން ކިޔުވުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ބާއްވައިފިއެވެ. 5 އުމުރުފުރާއަކުން 26 ބައިވެރިން ކިޔެވި މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމާއި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ

Read more
Page 1 of 3612345...102030...Last »