ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމުންތައް ނޯޓު: މި ތާރީޚުގައި ކައުންސިލުގެ ވަފުދު (ކައުންސިލާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން) ވުޒާރާތަކާއި،

Read more
Page 5 of 9« First...34567...Last »