ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 61ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދަޢުރުގެ 61ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމުންތައް ނޯޓު: މި ބައްދަލުވުން 2022ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިމާވީމާ

Read more
Page 7 of 9« First...56789