ރަމްޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ

1443 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމްޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން އަރިސްކުރަމެވެ. މި ރަމްޟާންމަހަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ކާމިޔާބު  މައްސަރެއް ކަމުގައި މިންވަރު ކުރައްވާށި އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *