މަދަހަ މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިންތިޒާމް ކުރި، މަދަޙަ ކިޔުމުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ބާއްވައިފި އެވެ. 30 އޭޕްރިލް 2022 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި 5 އުމުރު ފުރާއަކުން  33 ބައިވެރިޔަކު މަދަޙަ ކިޔާފައި ވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *