ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދަޢުރުގެ 59ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދަޢުރުގެ 59ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމުންތައް

ނޯޓު: 1443ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުހާ ޢީދުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިމާވީމަ މި ބައްދަލުވުން ނުބާއްވައެވެ.

Download (PDF, Unknown)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *