ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ރޭވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވޮލީމެޗު ކުޅެފިއެވެ. މާރިޗް 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކޮނޑޭ ވޮލީކޯޓުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮނޑޭގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ދެޓީމެވެ

މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކޮނޑޭ ބްރާންޗުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮނޑޭ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނުނު ޓީމެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *