ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ރަނަމަލާ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މަހަކު 9850.00 (ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަށް ރަނަމަލާ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ރަނަމަލާއާއި މިމަސައްކަތް

Read more

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްފި.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 21:00 ގައި

Read more
Page 28 of 36« First...1020...2627282930...Last »